EN
05-2018-12
来源 :常山北明 浏览量:464

常山云数据中心一期工程室外环网柜及外线工程比选文件        常山云数据中心一期工程室外环网柜及外线工程

比 选 文


         比选人:石家庄常山北明科技股份有限公司(盖章)


                                            二〇一八年八月


      总  目  录

第一章  比选申请须知前附表

第二章  比选申请须知

第三章  合同主要条款及格式

第四章  技术标准和要求

第五章  图纸及工程量清单(另附)

第六章  比选申请文件格式

第七章  评标方法和标准


第一章 比选申请须知前附表


                   (以后章节请咨询石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心项目组联系电话:0311-85177891)